Situs Program Studi STKIP Siliwangi Bandung

Sudah Upload Laporan Kegiatan ORMAWA

NAMA ORMAWA
NAMA KEGIATAN
TANGGAL DIMULAI KEGIATAN
TANGGAL SELESAI KEGIATAN
re
few
12121111
12121112
re
few
12121111
12121112
HIMA PLS
Teaching on the Road
15 Juni 2017
15 Juni 2017
HIMA PLS
Teaching on the Road
15 Juni 2017
15 Juni 2017
HIMA PLS
Teaching on the Road
15 Juni 2017
15 Juni 2017
HIMA PLS
Teaching on the Road
15 Juni 2017
15 Juni 2017
HIMA PLS
Teaching on the Road
15 Juni 2017
15 Juni 2017
HIMA PLS
Teaching on the Road
15 Juni 2017
15 Juni 2017
HIMA PLS
Teaching on the Road
15 Juni 2017
15 Juni 2017
HIMA DIKSATRASIA
MOPH 2016
05 Januari 2017
10 Januari 2017
HIMA DIKSATRASIA
MOPH 2016
05 Januari 2017
10 Januari 2017
HIMA DIKSATRASIA
FOSSI
14 Maret 2017
07 Mei 2017
HIMA DIKSATRASIA
FOSSI
14 Maret 2017
07 Mei 2017
HIMA SOLUTION
Deklarasi HIMA PGSD (HIMA SOLUTION)
15 September 2017
15 September 2017
HIMA DIKSATRASIA
FOSSI
14 Maret 2017
07 Mei 2017
HIMA DIKSATRASIA
FOSSI
14 Maret 2017
07 Mei 2017
HIMA DIKSATRASIA
FOSSI
14 Maret 2017
07 Mei 2017
HIMA DIKSATRASIA
FOSSI
14 Maret 2017
07 Mei 2017
HIMA DIKSATRASIA
FOSSI
14 Maret 2017
07 Mei 2017
HIMA DIKSATRASIA
FOSSI
14 Maret 2017
07 Mei 2017
HIMA DIKSATRASIA
FOSSI
14 Maret 2017
07 Mei 2017
HIMA DIKSATRASIA
FOSSI
14 Maret 2017
7 Mei 2017
HIMA DIKSATRASIA
FOSSI
14 Maret 2017
7 Mei 2017
HIMA-ESA
Inauguration
24 SEPTEMBER 2017
24SEPTEMBER 2017
HIMA-ESA
EXPO 2017
14 MEI 2017
22 MEI 2017
ormawa
jalan jalan
28 September 2017
30 September 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition 2017
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition 2017
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition 2017
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition 2017
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition 2017
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition 2017
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition 2017
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition 2017
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition 2017
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition 2017
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen Competition
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA-ESA
Hijab Queen
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA ESA
Hijab Queen
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA ESA
Hijab Queen
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA ESA
Hijab Queen
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA ESA
Hijab Queen
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA ESA
Hijab Queen
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA ESA
Hijab Queen
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA ESA
Hijab Queen
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA ESA
Hijab Queen
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA ESA
Hijab Queen
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA ESA
Hijab Queen
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA ESA
Hijab Queen
20 Mei 2017
20 Mei 2017
Resimen Mahasiswa (MENWA)
Pergantian dan Pelantikan Komandan Kompi serta peringatan HUT ke-2
08/07/2017
08/07/2017
Resimen Mahasiswa (MENWA)
Pergantian dan Pelantikan Komandan Kompi serta peringatan HUT ke-2
08/07/17
08/07/17
Resimen Mahasiswa (MENWA)
Pergantian dan Pelantikan Komandan Kompi serta peringatan HUT ke-2
08/07/17
08/07/17
Resimen Mahasiswa (MENWA)
Pergantian dan Pelantikan Komandan Kompi serta peringatan HUT ke-2
08/07/17
08/07/17
HIMA PLS STKIP SIIWANGI BANDUNG
Peringatan Hari Besar Islam
24 APRIL 2017
24 APRIL 2017
HIMA PLS STKIP SILIWANGI BANDUNG
LDKO HIMA PLS
13 FEBRUARI 2017
15 FEBRUARI 2016
HIMA PLS STKIP SILIWANGI BANDUNG
PANKREAS
13 OKTOBER 2016
8 NOVEMBER 2016
HIMA PLS STKIP SILIWANGI BANDUNG
SATRIA PLS
27 NOVEMBER 2016
19 DESEMBER 2016
Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika (HIMAPTIKA)
Pekan Raya Matematika 2017
20 Maret 2017
05 Mei 2017
Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika (HIMAPTIKA)
SATRIA MATEMATIKA SILIWANGI
20 November 2016
12 Desember 2016
Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika (HIMAPTIKA)
Olimpiade Matematika STKIP Siliwangi
26 November 2016
26 November 2016
HIMA DIKSATRASIA
LIGA MESIN UNJANI
21 April 2017
22 Mei 2017
HMA PLS STKIP SILIWANGI BANDUNG
KEGIATAN RAMADHAN
22 JUNI 2016
23 JUNI 2016
FIKSI
Pemilihan Duta GenRe
26 april 2017
26 april 2017
HIMA DIKSATRASIA
FOSSI
14 Maret 2017
7 Mei 2017
HIMA DIKSATRASIA
Bulan Bahasa
26 Oktober 2016
26 Oktober 2016
Merpati putih
Kejuaraan daerah merpati putih Se- Jawa Barat
28 april 2017
30 april 2017
HIMA DIKSATRASIA
Bulan Bahasa
26 Oktober 2017
26 Oktober 2017
IRMA
GENTA RAMADHAN 2017
5 Juni 2017
15 Juni 2017
IRMA
GEMA ISLAMI 3
21 Mei 2017
21 Mei 2017
IRMA
LDKO
5 Januari 2017
6 Januari 2017
IRMA
QURBAN
12 September 2016
12 September 2016
HIMA DIKSATRASIA
MOPH
5 Januari 2017
10 Januari 2017
IRMA
GENTA RAMADHAN
13 Juni 2016
26 Juni 2016
Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika (HIMAPTIKA)
GEMA MATEMATIKA VII
25 September 2016
8 Oktober 2016
Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika (HIMAPTIKA)
GEMA MATEMATIKA VII
25 September 2016
8 Oktober 2016
IRMA
GEMA ISLAMI 2
4 Mei 2016
5 Mei 2016
Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika (HIMAPTIKA)
Pekan Raya Matematika 2016
13 April 2016
11 Mei 2016
HIMA DIKSATRASIA
FOSSI
14 Maret 2017
7 Mei 2017
Reksa Bumi
Masa Bimbingan (MABIM)
10/03/2017
02/04/2017
Reksa Bumi
Pendidikan Dasar
12/01/2017
15/01/2017
HIMA GAP
Baksos santunan anak yatim
17 Juni 2017
17 juni 2017
HIMA GAP
Gebyar PAUD 2
20 Mei 2017
20 Mei 2017
HIMA GAP
LDKO
13 Februari 2017
14 Februari 2027
HIMA GAP
Mumas 2
29 Desember 2016
29 Desember 2016
HIMA GAP
SATRIA
7 Desember 2016
17 Desember 2016
HIMA GAP
Gebyar PAUD 1
20 November 2016
20 November 2016
HIMA GAP
Talim Muda Mulia
23 April 2016
23 April 2016
HIMA GAP
Mumas 1
31 januari 2016
31 januari 2016
HIMA ESA
E-League 2016
07/03/2016
20/03/2016
HIMA ESA
Tabligh akbar
22/06/2016
22/06/2016
Dewan Perwakilan Mahasiswa
Komisi Pemilihan Umum
Selasa, 20 Desember 2016
Kamis, 22 Desember 2016
Dewan Perwakilan Mahasiswa
Komisi Pemilihan Umum
Selasa, 20 Desember 2016
Kamis, 22 Desember 2016
HIMA ESA
General Election of ESA
5/12/2016
15/12/2016
Layar Senja
Anniversary of layar senja
21/05/2017
21/05/2017
Layar Senja
Pelantikan Anggota Kepengurusan
04/02/2017
04/02/2017
Layar Senja
Musyawarah Anggota
02/02/2017
02/02/2017
Layar Senja
Pendidikan Dan Latihan
7/01/2017
8/01/2017
HIMA ESA
English Sport Competition
14/03/2017
20/04/2017
HIMA ESA
English Student Association Staff Recruitment
09/01/2017
15/01/2017
Gerakan Pramuka
mumas (musyawarah Mahasiswa)
9 Januari 2017
9 Januari 2017
Hima ESA
Anniversary 7th of ESA
september 2016
nopember 2016
HIMA ESA
Seluruh Acara Kegiatan Hima-ESA
December 2015
2017
Gerakan Pramuka
GEPRAK PEKKA “Gebyar Pramuka Penggalang Penegak Kreatif Terbuka"
25 September 2016
9 Oktober 2016
Gerakan Pramuka
Pelantikan
17 Februari 2017
18 Februari 2017
Gerakan Pramuka
Gelar Latihan Terpadu Ikatan Pramuka Tahun 2016
22 Mei 2016
22 Mei 2016
Gerakan Pramuka
Latihan Daisar Kepemimpinan dan Organisasi tahun 2016
23 April 2016
24 April 2016
Korps Protokoler Mahasiswa
PROUDLY
15 Januari 2017
26 Maret 2017
Korps Protokoler Mahasiswa
Pelantikan
27 Januari 2017
12 Februari 2017
Korps Protokoler Mahasiswa
MUSPIM ( Musyawarah Pimpinan)
22 Desember 2016
29 Desember 2016
Korps Protokoler Mahasiswa
KPU ( Komisi Pemilihan Umum)
18 Desember 2016
24 Desember 2016
Korps Protokoler Mahasiswa
DIKLAT
04 Oktober 2016
14 Desember 2016
Merpati Putih
mengikuti kejuraan pencak silat
28 April 2017
30 April 2017
HIMA SOLUTION
Peringatan Hari Kartini
21 April 2017
23 April 2017
HIMA SOLUTION
Peringatan Hari Kartini
21 April 2017
23 April 2017
piksi
ceria
23 juni 2017
12 Juli 2017
BEM
Lomba Mancing
24 Agustus 2016
24 Agustus 2016